НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗЦЯЛО НОВ ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ БЕ ИЗРАЗЕНА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ В МОН

Начало » Последни публикации

28.04.2016

Около необходимостта от един изцяло нов закон за професионалното образование и обучение се обедини Общественият съвет към министъра на образованието и науката, проведен  на 27 април 2016 г. По думите на заместник-министър Диян Стаматов професионалните гимназии са много важно звено за цялата ни икономика и за социалния статус на страната ни.

На Съвета бе обсъден проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. Предложеният сега проект е свързан с необходимостта от бързото синхронизиране със Закона за предучилищното и училищното образование. Нужен е обаче изцяло нов закон, който ще бъде резултат от поредица дискусии с директори на професионални гимназии, браншови партньори, професионални организации, обсъждания с учители, с представители на Националното сдружение на общините.

Партньорите от Обществения съвет се запознаха чрез презентация и с проекта на Държавен образователен стандарт за предучилищното образование.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“