ВЪВ ВРАЦА БЕ ОТКРИТ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК

Начало » Последни публикации

12.05.2016

 

На 10.05.2016 г. в град Враца беше открит нов Младежки център, финансиран по проект на обща стойност 1 160 206,00 евро по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, реализирана с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г., управлявана от Министерството на образованието и науката  в партньорство със Съвета на Европа.

В церемонията по откриването на Центъра взеха участие кметът на община Враца – Калин Каменов, посланикът на Кралство Норвегия – Н. Пр. Гюро Катарина Викьор,  Малина Николова – областен управител на област Враца,   Тотю Младенов - съветник на премиера по социалните въпроси, общински съветници и депутати.

Поздравителен адрес от името на министъра на образованието и науката поднесе г-жа Цветана Герджикова – заместник главен директор на ГД СФМОП в МОН.

В рамките на проекта по създаването на Центъра неговите основни служители - младежки работници и ромски образователни медиатори, са преминали специализирано обучение от експерти на Съвета на Европа в областта на неформалното обучение, както и за работа в мултикултурна среда и рискови групи.

Младежкият център в гр. Враца е четвъртият център, финансиран по тази програма. Останалите три центъра са в Стара Загора, Пловдив и Добрич и вече функционират успешно.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“