ОТПУСНАТИ СА 213 570 ЛВ. ЗА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

Начало » Последни публикации

17.05.2016

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 213 570 лв. по бюджетите на МОН и на общини, с които се осигурява изплащането на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища.

За 2016 година по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища за Министерството на образованието и науката са определени средства в общ размер на 893 750 лв.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“