ОТПУСНАТИ СА 213 570 ЛВ. ЗА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

Начало » Последни публикации

17.05.2016

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 213 570 лв. по бюджетите на МОН и на общини, с които се осигурява изплащането на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища.

За 2016 година по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища за Министерството на образованието и науката са определени средства в общ размер на 893 750 лв.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“