МОН ЩЕ ИМА УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ

Начало » Последни публикации

27.05.2016

Министерството на образованието и науката въвежда удължено работно време за кандидатстудентските кампании за чужбина през месеците юни и юли 2016 г. Звеното за административно обслужване ще работи по 12 часа всеки работен ден -  от 08:00 до 20:00 часа при осигурен непрекъсваем режим на работа, без да се нарушават разпоредбите на трудовото законодателство относно продължителността на работния ден и задължителните почивки. Освен това се осигуряват допълнителни гишета и служители.  По време на кандидатстудентската кампания за чужбина в звеното постъпват средно около 10 000 броя заявления и приблизително се издават такъв брой изготвени документи, което е три пъти повече от обичайното.

До този момент работното време на звеното е от 08:30 до 19:00 часа, което съвпада с установеното работно време на голяма част от работещите и създава неудобство и затруднения на потребителите за достъп до административните услуги, струпване на опашки в края на работния ден, както и риск от допускане на грешки при приемане на документи.

Министерството на образованието и науката се стреми да създава и осигурява условия за предоставяне на по-качествени и достъпни услуги, коментира вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева. Те са ориентирани към потребностите на гражданите и бизнеса чрез непрекъснато въвеждане на иновативни практики за усъвършенстване и оптимизиране на процесите по предоставяне на административни услуги, допълни тя. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“