МОН СЕ ВКЛЮЧВА В КАМПАНИЯТА „МОЯТ ГЛАС Е ВАЖЕН”

Начало » Последни публикации

30.05.2016

Министерството на образованието и науката се включва като партньор в кампанията „Моят глас е важен“, организирана от  УНИЦЕФ България и Bulgaria ON AIR.

Целта на кампанията е да популяризира  правото на децата да изразяват доброволно, свободно и безопасно своите позиции по всички въпроси, които ги засягат пряко или косвено, както и да постави на дневен ред етичното отразяване на деца в медиите.

Изследване на УНИЦЕФ, свързано с отразяването на децата в медиите в България, показва сериозни нарушения на правата на децата, когато се отразяват теми, свързани с тях. Например:

-  Не се запазват в тайна личните данни и лицата на деца, които са в риск или под закрила.

- Уязвимите деца – като жертвите и свидетелите на насилие или престъпление – биват подлагани на „обстрел“ от журналистически въпроси, което ги принуждава да се връщат към случилото се и за пореден път да преживяват травмата, т.е. липсва щадящо отношение към децата, както и уважение към личното им мнение и пространство.

- Най-много се нарушават правата на децата онлайн и в печатните издания (заради липсата на регулаторни органи), но най-голям ефект нарушението има, когато се случи по телевизията - заради широкия й обхват и споделянията в социалните мрежи.

Омбудсманът на Р България и Държавната агенция за закрила на детето също са партньори в кампанията „Моят глас е важен“. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“