РАБОТНА ГРУПА ЩЕ ИЗПЪЛНИ ПРЕПОРЪКИТЕ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

30.05.2016

Зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов създава работна група, която да подготви изпълнението на препоръките на Сметната палата за професионалното образование и заетост. Днес палатата публикува одитен доклад за професионалното образование за периода 2011-2014. Докладът съдържа 22 препоръки, с които трябва да се адресират пропуските през годините.

Започваме сериозна работа по професионалното образование, заяви Стаматов. В работната група ще влязат експерти, преподаватели, включително ще бъдат поканени и представители на бизнеса.

Предстои Министерският съвет да одобри промените в Закона за професионалното образование, които са във връзка с новия Закон за предучилищното и училищното образование. Ще се организира широка серия от обсъждания на концепцията за изцяло нов законопроект, който да отговори на предизвикателствата на пазара на труда. Тя ще се съгласува с бизнеса, за да се уточнят промените и в останалите свързани закони, да се изготвят други нормативни документи и вътрешни правила. За това вече се разбраха ръководството на МОН и работодателските организации.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“