ЗАМ.-МИНИСТЪР КИРЯКОВ: БЪЛГАРИЯ СЕ ВКЛЮЧВА В ТЕХНОЛОГИЧНАТА КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ

Начало » Последни публикации

31.05.2016

България се включва в глобалната технологична комерсиализация, заяви зам.-министърът на образованието и науката Красимир Киряков. Той откри конференция „Следващото ниво: Глобален опит за България в областта на технологичната комерсиализация“, организирана от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Министерството на образованието и науката като съорганизатор изразява ангажимент за концентриране на усилията за изграждане на високо технологична научна инфраструктура, чрез която да се провеждат съвременни научни изследвания с добавена комерсиална стойност, допълни Киряков. Глобалните технически промени настъпват в нашия живот всеки ден и е много важно да се сложи акцент върху това. Съвременното развитие се характеризира с ускорена промяна на всички използвани технологии. Тя води до революционни преобразувания както в икономиката, така и във всички сфери на дейност на човешкото общество, в същността на ценностите, в начина на неговото съществуване и развитие. Това е една възможност за големите компании, представителите на малкия и средния бизнес и стартиращите фирми и лаборатории към изследователски екипи да започнат да добиват опит не само в границите на България, а и на глобално ниво, подчерта зам.-министърът.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“