ИНСПЕКТОРАТЪТ НА МОН ПРОВЕРЯВА ЦЕНТЪРА ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

08.06.2016

Със заповед на министъра на образованието и науката Меглена Кунева от 20 май 2016 г. е назначена проверка на инспектората на министерството в Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование. Проверката е въз основа на сигнал срещу служител на центъра за потенциален конфликт на интереси.

Съдействие на проверката оказва и столичният регионален инспекторат по образованието.

Срокът за приключване на проверката е 17 юни. Резултатите и последващите мерки ще бъдат обявени след тази дата.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“