ИНСПЕКТОРАТЪТ НА МОН ПРОВЕРЯВА ЦЕНТЪРА ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

08.06.2016

Със заповед на министъра на образованието и науката Меглена Кунева от 20 май 2016 г. е назначена проверка на инспектората на министерството в Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование. Проверката е въз основа на сигнал срещу служител на центъра за потенциален конфликт на интереси.

Съдействие на проверката оказва и столичният регионален инспекторат по образованието.

Срокът за приключване на проверката е 17 юни. Резултатите и последващите мерки ще бъдат обявени след тази дата.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“