ПРОФ. ДИМОВ: ПОГЛЕДНАТА ОТ ЧУЖБИНА, БЪЛГАРСКАТА НАУКА ИЗГЛЕЖДА ПО-ДОБРЕ, ОТКОЛКОТО Я ВИЖДАМЕ У НАС

Начало » Последни публикации

08.06.2016

Погледната от чужбина, българската наука изглежда по-добре, отколкото я виждаме у нас. Още от 2002 г. в Българската академия на науките и във висшите ни училища се работи много интензивно по системи за защитата на данни. България е част от две много мощни европейски научни структури: ЦЕРН – изследванията, свързани с изучаване физика на елементарните частици и втората голяма инфраструктура е високо разпределени пресмятания, електронни структури, grid технологиите и cloud технологиите. Смятам, че сме в доста благоприятни условия в момента. Това заяви заместник-министър Иван Димов при откриването на конференция „Създаване на споделени ценности“, организирана от Индустриален клъстер  „Средногорие“ в столицата.

Министерството на образованието и науката е отворено за съвместни проекти, за съвместни дейности, за съвместни програми, каза. проф. Димов. Той изтъкна пред представители на деловите среди, че в момента съществува благоприятна среда да се реализира синергия между наука, бизнес и висше образование. Дават се добри възможности чрез оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ и чрез Оперативната  програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) – особено в центровете за компетентност – за включване на българския бизнес. Най-добрата инвестиция е инвестицията в наука. Резултатът от тази инвестиция в България е поне 200 процента, добави проф. Димов. По думите му в Стратегията за развитие на научните изследвания, която е необходимо условие за стартирането на ОП НОИР, се очакват споделени ценности в синергия между науката, бизнеса и иновациите.

И други участници в конференцията подкрепиха в изказванията си необходимостта от създаване на определена среда и изграждането на ценността система, в която да се срещат науката, бизнесът и образованието.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“