МОН ПУБЛИКУВА ПРОЕКТА НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Начало » Последни публикации

09.06.2016

На сайта на Министерството на образованието и науката и на Портала за обществени консултации (strategy.bg) е публикуван актуализиран проект на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2016 - 2025 г.

Проектът включва Визия за развитието на научните изследвания в подкрепа на обществото и икономиката „По-добра наука за по-добра България“, Оперативен план за действие 2016 - 2025 г., Таблица  на индикативните инвестиции и Анализ на състоянието на научната и иновационната система на МОН.

Проекта може да видите тук.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“