МИНИСТЪР КЛИСАРОВА ОБСЪДИ ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА С ДИРЕКТОРИ ВЪВ ВАРНА

Начало » Последни публикации

08.07.2013

„Ако трябва да се вземат спешни мерки за доближаване на професионалното образование до бизнеса, могат да се направят изменения и допълнения в Закона за професионалното образование и обучение. За по-сериозна реформа ще е необходимо първо да се приеме Законът за средното образование и след това към него да се адаптира Законът за професионалното образование и обучение”. Това каза във Варна министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова. На среща с директори на варненски професионални държавни и частни училища, тя обсъди проблемите и отговори на въпроси, свързани с предстоящи промени в наредбите и законите, които ще улеснят работата и ще подобрят качеството на професионалните училища в страната. На срещата присъстваха и областният управител в оставка Коста Базитов, началникът на РИО – Варна Величко Тодоров и г-н Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите.

Трябва да се работи в посока план-приема и учебните програми в професионалните училища да бъдат съобразени с прогнозите и желанията на икономиката, каза още на срещата министърът. От Българската стопанска камара са възприели идеята за създаване на Фонд за професионално обучение, какъвто има в Дания, посочи още образователният министър.

Обмисля се и идеята за въвеждане на защитени професии, по подобие на защитените училища. Това ще се отнася за непривлекателни професии, но от особена важност за държавата. Обучението по тези професии може да бъде мотивирано от държавата чрез отпускане на стипендии.

Директорите на варненските професионални училища наблегнаха на необходимостта от сътрудничество с бизнеса и най-вече по отношение на практическата среда за усвояване на знания и умения по време на обучението.

Паралелките в професионалното образование, които нямат точно 18 ученици, да могат да съществуват и с няколко бройки по-малко, поискаха още директорите, тъй като това е нещо, което може да стане с промяна на Наредба, а не да се чака приемането на новия закон.

На срещата бяха обсъдени и други проблеми, като нелоялната конкуренция от Центровете за професионално обучение, недостигът на учители, качеството на професионална подготовка, въвеждане на гъвкави пътеки за професионална ориентация. Отделено беше специално внимание на дуалната система на обучение, валидиране на компетенции, знания и умения, придобити по неформален път, модулно обучение и така наречената кредитна система в професионалното образование, която да се обвърже с надграждането на знания и умения и учене през целия живот.

След срещата с директорите, министър Клисарова посети училището в с. Каменар, което е сред училищата с най-ниски резултати в страната, и подари на децата книги като част от кампанията „ Ваканция за четете 2013”. В знак на благодарност, тя получи рисунка от възпитаниците на училището.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“