ГОТОВ Е СТАНДАРТЪТ ЗА ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА

Начало » Последни публикации

06.07.2016

Държавният образователен стандарт за профилираната подготовка е готов и качен на сайта на Министерството на образованието и науката за обществено обсъждане. Стандартът определя очакваните резултати от обучението за придобиване на профилираната подготовка в XI и XII клас.

Държавният образователен стандарт ще се прилага за учениците, които през учебната 2020-2021 г. ще са в ХI клас.

Профилът представлява съвкупност от три или четири профилиращи учебни предмета. Всеки от тях се състои от задължителни модули (за тях се утвърждават учебни програми на национално ниво) и избираеми модули (за тях се утвърждават учебни програми на училищно ниво).

Задължителните модули се изучават в ХI клас с 144 учебни часа годишно и в ХII клас – с 124 учебни часа годишно, а избираемите модули се изучават в ХI клас –  с не повече от 144 учебни часа и не по-малко от 36 учебни часа годишно, и в ХII клас – с не повече 124 учебни часа и не по-малко от 31 учебни часа годишно.

Профилите са следните:

 • Чужди езици със задължителни профилиращи учебни предмети двата чужди езика, изучавани в първи гимназиален етап;
 • Хуманитарни науки - български език и литература и история и цивилизации или български език и литература и философия;
 • Обществени науки - география и икономика и история и цивилизации или история и цивилизации и философия;
 • Икономическо развитие - география и икономика и математика или география и икономика и чужд език, изучаван в първи гимназиален етап
 • Софтуерни и хардуерни науки - информатика и информационни технологии;
 • Предприемачески - предприемачество и информационни технологии или предприемачество и география и икономика;
 • Математически - математика и информатика или математика и физика;
 • Природни науки - биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда или химия и опазване на околната среда и физика и астрономия;
 • Изобразително изкуство - изобразително изкуство и чужд език, изучаван в първи гимназиален етап, или изобразително изкуство и информационни технологии;
 • Музика - музика и чужд език, изучаван в първи гимназиален етап, или музика и информационни технологии;
 • Физическо възпитание и спорт - физическо възпитание и спорт и биология и здравно образование.

 

Проекта и приложенията, които определят учебните програми по различните профилиращи учебни предмети може да намерите тук

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“