МОН ПОДГОТВИ СПИСЪК С НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ПО КОИТО ДА СЕ ПОДГОТВЯТ КАНДИДАТИТЕ ЗА ДИРЕКТОРИ

Начало » Последни публикации

06.07.2016

Министерството на образованието и науката представи списък с нормативните актове, по които кандидатите за директори на държавни и общински училища трябва да имат най-общи основни познания, необходими за изпълнение на длъжността „директор“. На 2 юни бяха обявени конкурси за длъжността „директор“ на държавно и общинско училище в общо 152 училища. Документи за участие в конкурса са подали 479 души.

Целта на списъка е да подпомогне кандидатите за участие в двата етапа на конкурсите – тест и интервю.

При формулиране на въпроси по действащия Закон за народната просвета и новия Закон за предучилищното и училищното образование, който влиза в сила от 1 август, ще бъде направено изрично уточнение.

Информация за датите и местата на провеждане на двата етапа на конкурса ще бъде изпратена допълнително до всеки от кандидатите, както и оповестена чрез регионалните инспекторати по образованието и на страницата на МОН.

Списъка с документите може да видите тук.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“