МИНИСТЪР КУНЕВА ВЗЕМА МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА НАУКАТА И ИНОВАЦИИТЕ

Начало » Последни публикации

07.07.2016

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева взема мерки за подкрепа на науката и иновациите в България по повод извършения одит на Европейската Сметна палата „Принос на Хоризонт 2020 за постигане на целите на Националната програма за развитие (НПР) на България 2020 и националните стратегически документи“ за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г. В доклада е направен извод, че приносът на „Хоризонт 2020 “ като финансов механизъм за подкрепа на науката и иновациите е незначителен в страната. Ръководството на МОН взема предвид предписанията и ще адресира критиките към съответните звена и зам.-министър проф. Иван Димов.

Съгласно приетия План за действие към Национална стратегия за развитие на научни изследвания 2020, Министерството на образованието и науката ще предприеме мерки за преодоляване на констатираните дефицити и действия за създаване на подходящи условия за насърчаване на активността и за повишаване на приноса на българските учени и изследователи за постигане целите на „ Хоризонт 2020 “.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“