МОН ИНФОРМИРА

Начало » Последни публикации

05.07.2013

Във връзка с констатациите на техническа грешка в дипломи на зрелостници от ГПЧЕ „Ромен Ролан”, МОН информира следното:

След констатирана в Министерството на образованието и науката в процеса на издаване на удостоверение „Апостил” некоректност в дипломите на випуск 2013, издадени от ГПЧЕ „Ромен Ролан” – Стара Загора, РИО - Стара Загора е извършило проверка по случая. В резултат на това са издадени нови 199 дипломи с вярно съдържание.

От своя страна ръководството на МОН е създало организация и е предприело необходимите мерки лицата, подали повторно документи за издаване на удостоверение „Апостил”, да получат същите в срок, който да не им попречи да кандидатстват във висши училища в страната и в чужбина.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“