МИНИСТЪР КУНЕВА ПОДКРЕПЯ ЕЛЕКТРОННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

14.07.2016

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева подкрепя електронното образование в света на дигиталните технологии и социалните мрежи. Привърженик съм още на електронните учебници, но смятам, че книгите на хартия също трябва да останат. Всеки трябва да има личен избор от какъв носител да чете, заяви министърът по време на дискусия за "Е-образование за ИТ бизнеса в София". С развитието на високите технологиите, електронното образование е адекватен отговор за тяхното използване в учебната дейност. Тя обясни, че електронното образование се съсредоточава в изграждане на инфраструктура, снабдяване с оборудване и осигуряване на достъпа до интернет на университетите, училищата, центровете за професионално обучение и др. организации в областта на образованието; обучение за работа с информационни технологии на всички нива – учениците, студентите, преподавателите, работещите в предприятия и др. Също така качествени мултимедийни услуги и разработване на качествено съдържание на обучението; създаване и свързване на центрове за придобиване на знания – свързване в мрежа на университети, училища, центрове за специализирано обучение и културни центрове за обмен на опит, добри практики в образованието и дистанционно преподаване и обучение.

Според изследване за прилагане на компютрите в българските училища – те започват да навлизат интензивно и при преподаването на други учебни дисциплини.

 Студентите в България са едни от най-активните Интернет потребители - повече от 70% от тях участват в някаква форма на електронно обучение. Достъпът до лекционния материал на преподавателите е 40%. Тези показатели съответстват и на високия процент реализирани платформи за е-обучение в университетите (70%), но същевременно е направен извода за липса на достатъчно и качествено мултимедийно съдържание, което да се предлага на студентите.

Електронното обучение се превръща в най-бързо развиващата се индустрия в света, съсредоточавайки голям човешки и финансов потенциал, заяви министърът. Затова трябва да се работи заедно с ИТ бизнеса.

Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) започва да обучава ученици в средното образование по проект до 2022 г., заяви нейният председател Стамен Кочков. Организацията възнамерява да финансира собствена програма за дуално обучение от новата учебна година. Бизнесът разработва три пилотни проекта, от които единият е в София, а до няколко години се предвижда да станат 20 центъра в страната. Всеки учебен център трябва да обучава до 600 ученици и да включва две зали с по 25-30 работни места, двама постоянно ангажирани преподаватели, двама постоянно ангажирани асистент-преподаватели, 3 часа обучение на ден -2-3 пъти в седмицата.

За мен е важно дългосрочната работа по проекта и устойчивост, за да подпомогне и държавата със средства от бюджета, обясни министър Кунева. Според нея е важна добавената стойност, икономическият модел и заплатите, с които ще започват работа учениците. Както и допълнителното стимулиране и мотивиране на учителите. Също така трябва да се видят резултатите какъв процент от децата получават реализация след това в ИТ сектора или продължават по тази специалност в университет. МОН може да се ангажира с разработването на Национална програма за финансиране на пилотната фаза при следните условия: да кандидатстват професионални гимназии, които имат право да обучават по професии в тази сфера; да финансира само обучението на учениците и на учителите, а оборудването на центровете да бъде осигурено от кандидатстващите гимназии; кандидатстващите професионални гимназии да изберат начина, по който ще обучат своите преподаватели. Това обучение може да е по програмата на БАСКОМ, а може да бъде и друго по тяхна преценка.

В дискусията участваха още кметът на София Йорданка Фандъкова и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Мариета Захариева.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“