ГОТОВ Е САЙТЪТ НА МОН ЗА РЕФОРМАТА В УЧИЛИЩЕ

Начало » Последни публикации

22.07.2016

Готов е сайтът на МОН: http://zareformata.mon.bg/, създаден в помощ на учители, директори и родители преди влизането в сила на новия Закон за училищно и предучилищно образование от 1 август 2016 г., с който започва сериозна реформа в образованието.

Въпроси може да се задават на адрес: [email protected] и на горещия телефон 0878 15 65 43.

На сайта вече е публикуван Календар за директорите, в който е посочено какви стъпки трябва да предприемат, за да се подготви новата учебна година. Дадена е информация за приетите и обсъждани държавни образователни стандарти, както и полезна информация за квалификацията на учителите. 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“