ОБЯВЕНО Е ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ОТ МАКЕДОНИЯ

Начало » Последни публикации

19.08.2016

От 290 кандидати за обучение в български висши училища от Република Македония са класирани 115 по ПМС 228/1997 г. и 91 по ПМС 103/1993 г. Младежите, които са класирани и по двете постановления, следва да потвърдят в срок от 3 дни след датата на публикуване на класиранията предпочитаната специалност и висшето училище от съответното постановление.

Потвърждението се изпраща в МОН по електронната поща на адрес: [email protected] или на факс номер: +359 2 9217 656.

Кандидатите са посочили различни специалности, но най-много са предпочетени медицина и компютърни специалности. Висшите училища, които са предпочетени от младежите от Македония, са Софийският университет, Югозападният университет, Пловдивският университет, Великотърновският университет, медицинските университети в София, Варна и Пловдив.

Желаещите да участват във второто и следващите класирания некласирани кандидат-студенти от всички страни и региони по съответното постановление (ПМС 103/1993 г. и ПМС 228/1997 г.)  подават в МОН ново заявление по електронната поща или по факс в срока, посочен в съобщението за обявените свободни места. Класиранията се обявяват в срок от 5 работни дни след определената крайна дата за подаване на заявленията за участие.

Второто и следващите класирания се извършват за местата, незаети след предходното класиране. За незаети се обявяват и местата:

-          На  класираните  кандидат-студенти,  представили  писмен  отказ  от  обучение;

-          На кандидат-студентите от Република Македония, класирани едновременно по ПМС 103/1993 г. и ПМС 228/1997 г., и непотвърдили в определения срок предпочитаната специалност и висше училище.

Писмените откази от обучение се изпращат в МОН по електронната поща или по факс в срок от 3 работни дни след датата на публикуване на съответното класиране.

Местата с отказите, постъпили след този срок, няма да бъдат обявени за незаети.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“