МИНИСТЪР КУНЕВА УТВЪРДИ НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОС 1 НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Начало » Последни публикации

22.08.2016

Министърът на образованието и науката Меглена Кунева днес утвърди насоките за кандидатстване по първите две процедури чрез подбор на проектни предложения по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“:

  1. Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения.
  2. Изграждане и развитие на центрове за компетентност.

Насоките за кандидатстване ще бъдат представени официално на 25 август (четвъртък) от 11,30 часа в БАН.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“