ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ЩЕ УЧАТ ЗА ИЗБОРНИ МАНИПУЛАЦИИ И РАДИКАЛИЗАЦИЯ

Начало » Последни публикации

23.08.2016

В XI и XII клас учениците ще могат да изучават предмета „Гражданско образование“. Работните варианти на учебните програми бяха представени днес от министъра на образованието и науката Меглена Кунева и са публикувани на сайта на МОН. Програмите ще бъдат предмет на обществено обсъждане през 2018 година и дотогава в тях могат да попаднат други нови актуални теми.

Новите програми, които ще заменят изучаването на предмета „Свят и личност“, са с по-голяма практическа насоченост, изтъкна министър Кунева.

В XI клас има тема “Гражданите, политиката, демокрацията“ с подтеми „Свобода, граждани и власт“. Тук учениците трябва да могат да разграничават типовете демокрация (пряка, представителна и демокрация на участието в граждански организации).

В подтема „Политика, демокрация и върховенство на закона“ акцентът е към избирателната система –различаване на мажоритарна, пропорционална и смесена, ще се учи какво е мажоритарен и преференциален вот. Програмите ще формират демократични ценности у учениците с теми за вредата от купуването и продаването на гласове и манипулации на изборни документи. Идеята е още в училище младите хора да възприемат тези практики като корупционни.

Задача на гражданското образование е да подготви  младите хора да разпознават политическия популизъм и медийни манипулации, посочи министърът.

Има тема „Аз и моята гражданска позиция“, насочена към това учениците да умеят да оценяват ролята на неправителствения сектор в гражданското общество, да познават формите на граждански контрол и да са мотивирани да участват в тяхното прилагане.  

Доста по-подробно е предвижданото обучение по въпроса за основните социални групи и общности, спецификата на техния светоглед, ролята на езика, религията, етническата принадлежност и традициите за социална обвързаност.

По темата за малцинствата учениците трябва да могат да различават различните видове идентичност – културна, национална, етническа, гражданска. Обучението включва и разпознаване на случаи на дискриминация по полов, религиозен, етнически расов признак, а също и на хора с увреждания. Целта е учениците да могат да се ориентират в причините за противоречията между отделни етнически и религиозни общности. Целта е учениците да бъдат убедени, че трябва да се противопоставят на насилието, да се стремят към решаване на конфликтни ситуации градивно.

В програмите са включени теми за европейските традиции и ценности, като целта е те да могат да определят мястото на България в световната култура, да осъзнават своята европейска идентичност и правата на и отговорностите на европейското гражданство.

В XII клас се въвеждат теми за глобалните проблеми, които засягат и България – тероризъм, ксенофобия, етническо напрежение и радикализация. Това включва и проблема с бежанците, емиграцията и имиграцията. Въвеждат се нови понятия като хуманитарно право, глобално образование, устойчиво развитие.

Нов акцент е социалната политика и социалното партньорство. По темата „Гражданите и икономиката“ младите хора, преди да завършат средно образование, ще трябва да се подготвени да анализират същността и необходимостта от регулацията на пазарната икономика, да познават основните трудови, социални и осигурителни права. Учениците се насочват към ориентиране на пазара на труда, към данъчните политики, но и към солидарността като принцип и др. Въвеждат се понятия линия на бедност, типове социална помощ.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“