МИНИСТЪР КУНЕВА ПОИСКА ОТ ШЕФОВЕТЕ НА РУО ДА СА НАСТАВНИЦИ И СЪВЕТНИЦИ НА ДИРЕКТОРИ И УЧИТЕЛИ

Начало » Последни публикации

24.08.2016

Бъдете наставници и съветници на учители и директори. С този апел министърът на образованието и науката Меглена Кунева се обърна към началниците на 28-те регионални управления на образованието /РУО/ днес. Преди новата учебна година министър Кунева подчерта, че за всички ще бъде изключително ценно учителите да бъдат съветвани и подкрепяни в работата си в условията на новия Закон за предучилищното и училищно образование и новите държавни образователни стандарти.  Ролята на началниците е нова – не да инспектират просто, а да управляват като поставят ясни задачи и помагат за решаването им, посочи министърът.  Особено важно е това за учителите в I и V клас, които ще преподават по нови учебни програми. Министър Кунева препоръча на експертите в РИО да дадат свобода на учителите да постигнат резултати в обучението. Не са ни необходими усмирителни ризи, категорична бе Кунева.

Експертите в МОН подготвят методически насоки за прилагането на новите програми със сега действащите учебници, които ще бъдат раздадени на дискове по време на предстоящите в началото на септември съвещания, обеща заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов.

Министър Кунева специално акцентира, че през новата учебна година трябва на училищно и на регионално ниво да се анализират слабите резултати от Националното външно оценяване и да се планират конкретни мерки за повишаване на резултатите по математика. Очаквам при тематичните проверки, които правите, да се акцентира върху квалификацията на учителите по математика в Националната програма за квалификация през следващата учебна година, посочи министърът. Тя припомни, че новата учебна година ще е тази, в която се очакват резултатите от международното изследване TIMSS (резултатите на четвъртокласниците по математика и природни науки, което е проведено през 2015 г. и български четвъртокласници участват за първи път в него), както и от международното изследване PISA, част от което е и математиката. А през следващата година България ще е домакин и на международна олимпиада по математика.

Министър Кунева говори и за ролята на РУО за квалификацията на учителите. По думите й на всяка цена учителите трябва да бъдат мотивирани да учат постоянно, да се учат от опита на колегите си, за да бъдат полезни за децата и учениците.

Тя призова експертите в РУО в тясна връзка с МОН да подкрепят работата на директорите, които имат доста нови задължения – да проведат родителски срещи, да сформират Обществени съвети, като не се подвеждат по оферти фондации да им организират съветите. Директорите трябва да проведат заседание на Педагогическия съвет; да разработят, съгласуват и утвърдят училищните учебни планове в 1. и 5. клас; да утвърдят нови учебни програми – примерно по гражданското, здравно, екологично и интеркултурно образование. Трябва да се приеме и нов Правилник за дейността на училището.

На РУО се пада задачата да организира и координира ресурсното подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности, на работата на регионалните екипи за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на екипите в детските градини и училищата, на предоставянето на подкрепа на децата и учениците в образователните институции, включително на деца и ученици с изявени дарби, предоставяне на психологическа подкрепа и др.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“