109 БЪЛГАРСКИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЩЕ СЕ ВКЛЮЧАТ В ПРОГРАМАТА „ЕРАЗЪМ+“

Начало » Последни публикации

26.08.2016

Ученици и учители от 109 български училища и детски градини ще обменят опит и образователни практики със свои връстници и колеги в Европа по европейска образователна програма Еразъм +.

През идната учебна година те ще се включат в международни обучения и ще се запознаят с начина на преподаване в различни държави. Проектите предвиждат учениците да бъдат настанявани в семейства в страната, в която отиват на краткосрочен обмен, както и да посещават училищните занятия не по-малко от 5 дни. В същото време учителите ще могат да обменят опит с европейските си колеги за иновативни методи на преподаване за повишаване на качеството на образованието. Някои от педагозите ще преминат обучения за превенция на отпадането на деца от образователната система.

Проектите на 11 от нашите училища, които ще се включат в работата по проекти по Програма „Еразъм +“, бяха одобрени през 2016 г. от Центъра за развитие на човешките ресурси по Ключова дейност 2  - Проекти за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ в сферата на училищното образование, проекти само между училища. Те ще бъдат координатори и ще посрещнат у нас педагози и ученици от други държави. Останалите 98 училища ще се включат като партньори в проекти на европейски образователни институции и ще посетят съответните държави. За участието си в програма „Еразъм +“ училищата и детските градини ще получат между 15 000 и 30 000 евро. Директорите им ще преминат обучителен семинар за управление на проектите на 19-ти и 20-ти септември, когато ще се сключат договорите.

Списък на одобрените проекти можете да видите на прикачените файлове. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“