ЗАМ.-МИНИСТЪР СТАМАТОВ: НИТО ЕДНО ДЕТЕ НЕ ТРЯБВА ДА ОТПАДНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

Начало » Последни публикации

31.08.2016

Не трябва нито едно дете да отпада от училище. С този апел зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов  откри срещата на директорите на училища, организирана преди началото на учебната година в Регионално управление на образованието в област Враца.  Зам.-министър Стаматов  призова директорите активно да се включат в проекта „Твоят час“ по оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за да подпомогнат децата със слаби резултати,  със специални образователни потребности и с таланти.  По думите му всяко дете е в риск и заслужава подкрепа в училище, особено ако не я получава от семейството. Зам.-министър Стаматов препоръча на експертите от РУО да помагат на директорите, да внимават с рестрикциите при изпълнението на наредбите, защото тази година ще е необходима на всички, за да адаптират работата си по новия Закон за предучилищното и училищното образование.  Той специално подчерта, че квалификацията на учителите вече става задължителна, а не както досега – който пожелае да участва в обучения.

В област Враца вече е направен анализ на слабите резултати от Националното външно оценяване в 7. клас и всяко училище  изготвя свои мерки за преодоляването им, съобщи началникът на РУО - Враца Галина Евденова. Взимат се мерки и за намаляване на отсъствията.  Тя е разпоредила да не се извиняват отсъствия срещу медицинска бележка, а задължително да се представя амбулаторен лист от прегледа на ученика, който твърди, че е отсъствал заради заболяване.  Още в началото на новата учебна година РУО-Враца планира срещи на терен в различните общини, за да помагат експертите на  учителите по места.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“