ЗАМ.-МИНИСТЪР СТАМАТОВ: НИТО ЕДНО ДЕТЕ НЕ ТРЯБВА ДА ОТПАДНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

Начало » Последни публикации

31.08.2016

Не трябва нито едно дете да отпада от училище. С този апел зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов  откри срещата на директорите на училища, организирана преди началото на учебната година в Регионално управление на образованието в област Враца.  Зам.-министър Стаматов  призова директорите активно да се включат в проекта „Твоят час“ по оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за да подпомогнат децата със слаби резултати,  със специални образователни потребности и с таланти.  По думите му всяко дете е в риск и заслужава подкрепа в училище, особено ако не я получава от семейството. Зам.-министър Стаматов препоръча на експертите от РУО да помагат на директорите, да внимават с рестрикциите при изпълнението на наредбите, защото тази година ще е необходима на всички, за да адаптират работата си по новия Закон за предучилищното и училищното образование.  Той специално подчерта, че квалификацията на учителите вече става задължителна, а не както досега – който пожелае да участва в обучения.

В област Враца вече е направен анализ на слабите резултати от Националното външно оценяване в 7. клас и всяко училище  изготвя свои мерки за преодоляването им, съобщи началникът на РУО - Враца Галина Евденова. Взимат се мерки и за намаляване на отсъствията.  Тя е разпоредила да не се извиняват отсъствия срещу медицинска бележка, а задължително да се представя амбулаторен лист от прегледа на ученика, който твърди, че е отсъствал заради заболяване.  Още в началото на новата учебна година РУО-Враца планира срещи на терен в различните общини, за да помагат експертите на  учителите по места.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“