НОВИ ДИРЕКЦИИ В МОН ЩЕ ОТГОВАРЯТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

Начало » Последни публикации

31.08.2016

Две нови дирекции – „Професионално образование“ и „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, да бъдат създадени в МОН. Това предлага министърът на образованието и науката Меглена Кунева на Министерския съвет в проект за постановление за изменение на Устройствения правилник на министерството.

Изграждането на двете нови дирекции е обосновано със значими политики за министерството, свързани с по-добро управление на процесите в професионалното образование, обучение и ориентиране, както и с обучението на българите, живеещи извън България, и развитието на детски градини и училища в чужбина.

Друга част от предложените промени са насочени към оптимизиране на работата и постигане на по-добра координация между различните звена в министерството. Предвижда се обединение на досегашните дирекции “Формиране, анализ и оценка на политиките” и “Информационни и комуникационни технологии” в дирекция “Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване”.

Чрез прехвърляне на бройки от дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми“ към други звена се предвижда подсилване на административния капацитет в министерството, свързан с предварителния контрол.

Дирекция “Организация, контрол и инспектиране” няма да се занимава с инспектиране, защото новият Закон за предучилищното и училищното образование предвижда тази дейност да се извършва занапред от Национален инспекторат по образованието.

Оптимизират се функциите и в общата администрация – ще има самостоятелна дирекция “Човешки ресурси и административно обслужване” и отделно от нея дирекция “Връзки с обществеността и протокол”.

Промените са в рамките на одобрената обща численост на министерството и не са необходими допълнителни щатни бройки и финансови средства.

Проекта може да видите тук.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“