НОВИ ДИРЕКЦИИ В МОН ЩЕ ОТГОВАРЯТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

Начало » Последни публикации

31.08.2016

Две нови дирекции – „Професионално образование“ и „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, да бъдат създадени в МОН. Това предлага министърът на образованието и науката Меглена Кунева на Министерския съвет в проект за постановление за изменение на Устройствения правилник на министерството.

Изграждането на двете нови дирекции е обосновано със значими политики за министерството, свързани с по-добро управление на процесите в професионалното образование, обучение и ориентиране, както и с обучението на българите, живеещи извън България, и развитието на детски градини и училища в чужбина.

Друга част от предложените промени са насочени към оптимизиране на работата и постигане на по-добра координация между различните звена в министерството. Предвижда се обединение на досегашните дирекции “Формиране, анализ и оценка на политиките” и “Информационни и комуникационни технологии” в дирекция “Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване”.

Чрез прехвърляне на бройки от дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми“ към други звена се предвижда подсилване на административния капацитет в министерството, свързан с предварителния контрол.

Дирекция “Организация, контрол и инспектиране” няма да се занимава с инспектиране, защото новият Закон за предучилищното и училищното образование предвижда тази дейност да се извършва занапред от Национален инспекторат по образованието.

Оптимизират се функциите и в общата администрация – ще има самостоятелна дирекция “Човешки ресурси и административно обслужване” и отделно от нея дирекция “Връзки с обществеността и протокол”.

Промените са в рамките на одобрената обща численост на министерството и не са необходими допълнителни щатни бройки и финансови средства.

Проекта може да видите тук.

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“