МОН ОБЯВЯВА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В НАШИ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА БЪЛГАРИ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА СТРАНАТА, И ЗА КАНДИДАТИ ОТ Р МАКЕДОНИЯ

Начало » Последни публикации

01.09.2016

Във връзка с приемането на българи, живеещи извън България, и граждани на Република Македония за студенти в български държавни висши училища през учебната 2016-2017 г., Министерството на образованието и науката обявява свободните места след първо класиране. За тези места могат да кандидатстват некласираните на първо класиране кандидат-студенти от българска народност от всички страни, както и кандидат-студенти от Р Македония, представили документ за българска народност.

В класирането могат да участват и класирани на първо класиране кандидат-студенти, изпратили в МОН  писмен отказ  и желание за участие във второ класиране.

Кандидат-студентите, които не са допуснати до участие в първото класиране поради непредставена диплома за завършено средно образование или друг задължителен документ, могат да участват във второто класиране след като представят в МОН съответните документи.

За участие във второто класиране кандидат-студентите следва да подадат в срок до 08.09.2016 г. в МОН заявление по образец с посочен входящ номер и желания, съответстващи на специалностите и висшите училища от приложенията със свободните места.

Кандидатите, приети на първо класиране, могат да получат в МОН след 01.09.2016 г. удостоверението за приемане и другите документи за записване в съответното висше училище всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч.

 

Всичко за записването на приетите студенти в наши висши училища и таблиците със свободните места за обучение може да намерите в секция  „За българите зад граница“

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“