МОН ОБЯВЯВА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В НАШИ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА БЪЛГАРИ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА СТРАНАТА, И ЗА КАНДИДАТИ ОТ Р МАКЕДОНИЯ

Начало » Последни публикации

01.09.2016

Във връзка с приемането на българи, живеещи извън България, и граждани на Република Македония за студенти в български държавни висши училища през учебната 2016-2017 г., Министерството на образованието и науката обявява свободните места след първо класиране. За тези места могат да кандидатстват некласираните на първо класиране кандидат-студенти от българска народност от всички страни, както и кандидат-студенти от Р Македония, представили документ за българска народност.

В класирането могат да участват и класирани на първо класиране кандидат-студенти, изпратили в МОН  писмен отказ  и желание за участие във второ класиране.

Кандидат-студентите, които не са допуснати до участие в първото класиране поради непредставена диплома за завършено средно образование или друг задължителен документ, могат да участват във второто класиране след като представят в МОН съответните документи.

За участие във второто класиране кандидат-студентите следва да подадат в срок до 08.09.2016 г. в МОН заявление по образец с посочен входящ номер и желания, съответстващи на специалностите и висшите училища от приложенията със свободните места.

Кандидатите, приети на първо класиране, могат да получат в МОН след 01.09.2016 г. удостоверението за приемане и другите документи за записване в съответното висше училище всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч.

 

Всичко за записването на приетите студенти в наши висши училища и таблиците със свободните места за обучение може да намерите в секция  „За българите зад граница“

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“