МИНИСТЪР КУНЕВА ПОДПИСА МЕРКИТЕ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Начало » Последни публикации

01.09.2016

Директорите на детските градини и училища ще предлагат на кметовете на общините да обезопасяват маршрутите, през които децата ходят до учебните заведения.

Това е записано в Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП), одобрена със заповед на вицепремиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева. Документът систематизира мерките, които и тази година детските градини и училищата трябва да изпълняват за ефективното обучение по безопасност на движението. През 2017 г. Министерството на образованието и науката ще обнови изцяло съществуващата Концепция за преподаване и действащите учебни програми по пътна безопасност.

Тазгодишната Система за организация на дейностите отново предвижда учителите да преминат квалификационни курсове по методика на преподаване на пътна безопасност. Такива обучения трябва да се провеждат на всеки четири години. В детските градини, центровете за подкрепа на личностното развитие и училищата ще продължат да действат комисии по БДП. Те ще подпомагат директора в контрола на обучението и реализация на общи инициативи с местните и държавните власти. Освен това, ще имат право да правят предложения до кметовете за подобряване на пътната инфраструктура около учебните заведения, а в края на учебната година ще трябва да отчитат дейността си пред Педагогическия съвет. Директорите на детските градини и училищата ще трябва да издават заповеди за забрана на достъпа на превозни средства до дворовете, за системно наблюдение на пътната инфраструктура, както и да уведомяват компетентните органи за необезопасени участъци. Заедно с родителите и класните ръководители, те ще определят маршрутите на движение на учениците и ще предложат на общините да обезопасяват местата, през които ще минават децата. Ръководителите на училищата и детските градини ще определят и ще съгласуват с ДАИ и Пътна полиция маршрутите на междуградските автобуси, с които ще се превозват деца до учебните заведения, и ще утвърждават списък на учениците.  В одобрената от министър Кунева Система е записано, че водачите на междуградските автобуси ще преминават медицински прегледи. Транспортните средства също ще бъдат подложени на технически контрол. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“