МИНИСТЪР МЕГЛЕНА КУНЕВА: УСПЯХМЕ ДА НАВАКСАМЕ ЗАКЪСНЕНИЕТО, ОСТАВА КАТО ОБЩЕСТВО ДА СИ СВЪРШИМ РАБОТАТА

Начало » Последни публикации

07.09.2016

Водещ: Седмица преди началото на новата учебна година, с която ще бъде въведена в действие дългоочакваната реформа, заложена с влезлия преди около месец в сила нов Закон за предучилищното и училищно  образование , въпросителните са много, а надеждите за успешен старт – още повече. Не по-малко е и притеснението сред директори, учители , родители за готовността за успешно начало с нови държавни стандарти, нови програми, проблемни учебници , променена система за оценяване. Факт е, че екипът на образователното министерство трябваше да работи при изключително скъсени срокове. За това каква е готовността учебният процес да започне нормално на 15 септември – за да отговори на въпросите ни поканихме вицепремиера и министър на образованието  Меглена Кунева , а в студиото е ресорният репортер Александра Михайлова. Здравейте, г-жо Кунева, добро утро.

Меглена Кунева: Здравейте, радвам се да ви чуя. Да започна веднага с въпросите, които вие зададохте, или все пак ще подредим по приоритет?

Репортер: Да ги подредим. Да започнем от първокласниците, които от тази година ще учат по старите учебници , но по нова програма – ще учат буквите например по друг ред. 

Меглена Кунева: Точно така.

Репортер: Има притеснения по отношение на това у началните учители .

Меглена Кунева: Ето какво ще се случи: тази година новият закон с новите учебни програми влиза най-напред в I и V клас. В останалите класове това ще става това година след година, постепенно. Така че този преход ще е с възможно най-малко сътресения и e добре обмислен. Абсолютно права сте, че за съжаление има забавяне, което беше реализирано – казвам го без всякаква лоша умисъл, но факт, че предишният екип беше забавил старта на подготовката на учебниците, а това е процес, който е свързан в закона с определени месеци, които се дават за подготовка на учебниците, за тяхното отпечатване и т.н. При огромните ни усилия успяхме да направим  най-важното и най-трудното – учебник за история за V клас, защото там вече програмата наистина е различна. Учи се не история на България, а се започва, както е било преди години, с история на света. Така че за там нямаше как със стария учебник . Сега конкретно на вашия въпрос за букварите. Права сте, че подредбата на буквите е различна, за да може децата по-бързо да започнат да сричкуват. Например, след буквата „А” следва буквата „М”, за да могат да направят по-бързо сричка. Със стария буквар , който няма да се сменя в средата на годината, ще започнат да учат тазгодишните първокласници. Ние имаме методика, с която са запознати учителите в I клас, която им разрешава да направят необходимото, за да може децата накрая, през февруари да получат това, което в образованието се нарича „компетентност“, да получат своята компетентност и да могат да четат. От февруари нататък вече започва читанката, приключва се с буквара. За общо успокоение мога да кажа, че всъщност от буквата „Ч“ нататък може да се използва и старият буквар . Но, уверявам ви, след стотици срещи, които направихме с учителите в I и в V клас, притеснение за това няма. Всъщност по този начин са се учили буквите – може би много от нашите слушатели ще си спомнят, че е имало такава система на изучаване на буквите. Тя се оказва, според психолози и педагози, по-успешна и затова сега се въвежда да се учат по този начин. Така че да, ще бъде със старите буквари – нова методика. Децата ще могат да четат, ни увериха всички учители на първокласниците. Те знаят как се прави това. В инспектората добре вършат работата си, Инспекторатът ще бъде на тяхна страна, министерството – също. Продължаваме още срещи с учителите . Разбира се, няма да има неотговорен въпрос. Искам да кажа няколко думи за математиката. Там има няколко нови урочни единици, за които подготвяме приложение. Става въпрос за смятането на децата по десетици. Оттам на практика материалът е същият.

Репортер: Кое наложи удължаването на учебната година за първокласниците, които досега завършваха на 24 май?

Меглена Кунева: Това е въпрос на обем на програмата. В много страни – и в европейските страни, и извън Европа, удължаването на учебната година се счита за много правилна, много положителна стъпка. Ако попитате родителите – аз говорих с няколко родителски асоциации – всъщност това и за тях е добро решение. 

Репортер: Да, за тях е добро.

Меглена Кунева : Това означава – мисля, че всички се досещаме колко много е свързано с това кой ще гледа детето през лятото, особено за малките. Но това не е за сметка на натовареност на децата, а точно обратното – за да може да има повече часове за спорт, повече часове за извънкласни занимания, които обогатяват по друг начин детето, извън стриктната учебна програма. По-добре през дните да са с по-малко часове и с по-малка натовареност, отколкото да учат една седмица по-малко.

Репортер: Тъй като говорим винаги за качество най-вече в образованието …

Меглена Кунева: Точно така. Така и трябва.

Репортер: … защо обаче се наложи тази промяна във II и III клас учениците вече да не повтарят класа?

Меглена Кунева: Да, това е въпрос, който неотклонно се задава абсолютно на всяка среща с учители. Първо нека да ви кажа какво може да направи министерството и какво не може да направи. Министерството не може самоволно нито да отива против закона, нито да го изменя, макар и по някои текстове да има много въпроси. Това е такъв текст. Законодателят е казал, че между I и IVклас не се повтарят класовете и аз сега ще ви обясня аргументите на законодателя, защото така е справедливо, за да се приложи точно законът. Най-напред нека да си дадем сметка, че една голяма част от децата, които повтарят или които биха повтаряли, са децата, за които българският език не е майчин. Какво се случва, ако такова дете – което и да е българско дете – се остави да повтаря I и II клас? Безспорно отблъскване от процеса и изоставяне от своя випуск, от своите приятели и негативно отношение към училището. Едва ли драматично ще се подобри качеството на неговото учене. Разбира се, не можем да оставим учителите да се справят сами в тази сложна ситуация. Ето какво предлагаме и по този начин да изпълним по-добре закона. Първо – не забравяйте, че този закон включва и предучилищното образование. Т.е. през предучилищното образование ние компенсираме затруднения, с които в други години децата влизат в I клас. Второ – има много допълнителни часове, които могат да се вземат както през учебната година, така и през ваканцията, за да може детето да настигне. Това става и през една много обичана бих казала от учителите програма, с много добър ефект – „Твоят час“, която тръгна съвсем скоро. Тя е 140 милиона лева и си струва да се отбележи тази реализация на оперативната програма в училище. Понеже сме на тази тема, само да ви кажа, че от днес всъщност – хубаво е, че нашето интервю става възможно точно днес, за да оповестим, че и „Студентски практики“ – една друга голяма програма, свързана с образование, тръгва от днес. Какво означава това? Имаме базирана интернет платформа, на която работодателите могат да заявят къде имат нужда от студенти , от студентски практики, и да срещнем работодателите със студентите . Съвсем скоро и „ Ученически практики“ ще бъде на разположение. Така че три от много важните програми за образованието вече са налице и до края на годината ние ще имаме 50% от сумите, които са предвидени за образование, ще бъдат договорирани. Извинявайте за това малко отклонение, но ми се струва важно. Така че това мога да ви кажа за повтарянето. Смятам, че с повече усилия това, което ни казва и науката „Педагогика“, и психологията, че повтарянето не води до по-добра успеваемост на децата, а може между I и IV клас да се навакса по друг начин. Можем да го направим факт. Разбира се, че има много работа и с родителите.

Репортер: Друго нещо, което се случва точно в тези класове – пак от тази година, II и III клас въобще отпадат количествените оценки.

Меглена Кунева: Да, права сте.

Репортер: Т.е. децата няма да имат оценки.

Меглена Кунева: Права сте.

Репортер: Как ще ги стимулираме да учат тези деца? Няма заплахата, така да кажем, от повтарянето, нямат оценки.

Меглена Кунева: Оценки има, но те не са така, както сме свикнали – двойка, тройка, четворка, петица, шестица, а „Отлично се справяш“ или „Малко не ти достига“, „Има незначителни пропуски“. Защо се е наложило това? Пак искам да подчертая, че това го казва законът, а не е нещо, което министерството ето така е решило – не бих си позволила такова нещо. Няколко причини. Първо, тази система, впрочем, също е пробвана. Ние ще я въведем за I клас сега, защото примерно дете, което във II клас е с оценки и е започнало с тези количествени оценки, както вие казвате, изведнъж в III клас да ги няма – някак си няма да е последователно и ми се струва, че по-скоро ще объркаме децата. Затова отново постепенно ще въведем това, което законът изисква. Това е индикация както за самото дете, така и за родителите. Уверявам ви, много често в срещите си с учители те се оплакват от агресивно и грубо отношение от нас, родителите, и настояват това да бъде преодоляно по всякакъв възможен начин, включително и с такъв тип описателна оценка на това какво не достига на детето. Това от една страна ще стимулира системата и ще даде повече информация на родителите, от друга – ще накара пък и учителите внимателно да подберат думите, с които да опишат прецизно какво не достига на детето, за да мине в по-висока степен.

Водещ: Министър Кунева, започнахме този разговор именно с очакванията към тази реформа в образованието, големите надежди. Вие преди време обещахте, че няма да допуснете хаос. Означава ли това, че готовността е налице и на 15 септември, учебната година ще започне безпроблемно, въпреки всички въпросителни, за които стана дума?

Меглена Кунева: Да. Мисля, че успяхме да наваксаме много закъснения. Няма хаос с учебниците. И издатели, и учители извършиха наистина невъзможното като успяха да оценят учебниците по история и ние ще имаме нови учебници по история – там, където беше най-драматично положението. Министерството подготви приложение, за да може липсващите учебни единици в I и в V клас да бъдат налице в помощ на учителите. Искам да благодаря на всички учители и на директорите за огромната работа, която свършиха, и инспекторатите, които са до нашите учители . Остава ние да си свършим работата като общество, да кажем на учители , на ученици, на нас, родителите, да кажем: на добър час, ще минем през това заедно. Всяко ново начало е трудно. Аз четох преди няколко дни – всъщност тези почивните дни – четох едно изказване на министър-председателя на Шотландия, жена, Никола Стърджън, която помоли своите сънародници да оценяват успеха на нейното правителство, според това какво се случва в образованието. Мечтая нашето общество да дойде до тази зрялост – да оценяваме докъде сме стигнали през това какво правим в образованието.

 

БНР, „Преди всички“

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“