40 МЛАДИ УЧЕНИ ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПИСАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО „ХОРИЗОНТ 2020“

Начало » Последни публикации

07.09.2016

Обучение за писане на проекти по дейност „Мария Склодовска-Кюри“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“ преминаха днес 40 млади учени.

Обучението се проведе в Министерството на образованието и науката, съвместно с експерти от Българската академия на науките. По тази дейност на рамковата програма младите учени могат да кандидатстват за индивидуални стипендии за подпомагане на техните умения и кариера чрез обучение или работа за определен период от време в друга държава или в частния сектор. Форумът беше открит от зам.-министъра на образованието и науката проф. Иван Димов. Той обясни, че е от съществено значение учените в България да изготвят проекти с високо качество. „Проектните предложения по дейност „Мария Склодовска-Кюри“ трябва да са фокусирани около изключително вълнуваща идея. От кандидатстващите се очаква да открият достатъчно значим проблем и да развият проекта си около него. Важно е добре да подберат и научния си ръководител. Освен това, трябва да докажат, че са самостоятелни научни работници. Това може да стане чрез статии в списания с висок импакт фактор или с участие в други научни проекти“, добави зам.-министърът. 

На обучението днес бяха дадени примери за високо оценени проекти, както и за изискванията на оценителите. Форумът е част от серия информационни срещи, наречени „рали“, които дирекция „Наука“ на МОН ще проведе през септември с цел да популяризира участието на български организации в програмата „Хоризонт 2020“.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“