МОН ВОДИ РАЗГОВОРИ С ОБЩИНИТЕ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ОТ ДОГОДИНА

Начало » Последни публикации

09.09.2016

Бъдещите първокласници ще бъдат разпределяни в училищата в големите градове чрез електронна система. За целта общините трябва да приемат наредба за централизиран прием, която е предвидена и в държавния образователен стандарт за организацията на училищните дейности. Това заяви зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов. "В момента се водят разговори с големите общини София и Варна.

От община Пловдив днес също изразиха готовност и желание да въведат такава електронна система, каквото съществува за прием в детските градини. Такава система съществува в Бургас и приемът в града минава съвсем гладко. Централизираният прием може да се въведе най-рано догодина, т.е. имаме девет месеца да го подготвим", добави зам.-министърът. До момента директорите на училищата определяха критериите за прием в първи клас. В новата система основно изискване ще бъде местоживеенето на детето. Зам.-министър Стаматов уточни, че районите около училищата трябва да бъдат картографирани, за да няма застъпване на адреси и да не се получават недоразумения. В същото време училищата трява да удовлетворяват исканията на родителите за изучаване на даден общообразователен предмет, добави той. Към момента записаните първокласници са около 66 000, но точният им брой ще стане ясен в началото на учебната година.

Стаматов обясни, че през новата учебна година три випука ще получат дипломи за основно образование. Според новия Закон за предучилищното и училищното образование основно образование ще се завършва след седми клас. Децата, които са осми клас и онези, които са в девети в профилирани паралелки, също ще получат диплома, защото са започнали обучението си по старите нормативни документи.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“