ПРОФ. ВЕСЕЛИН БРЕЗИН Е ИЗБРАН ЗА УПРАВИТЕЛ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Начало » Последни публикации

13.09.2016

Проф. Веселин Брезин е новият управител на Фонд „Научни изследвания“.

В конкурса, организиран от Изпълнителния съвет на фонда, кандидатите бяха оценявани на три етапа, последният от които е събеседване.

Избраният за управител проф. Брезин има административен опит като ректор на Лесотехническия университет в София и главен секретар на Федерацията на научно-техническите съюзи. Има дългогодишен опит и в ръководството и координирането на международни работни екипи и проекти.

Проф. Брезин е роден през 1948 година. Той е инженер по механична технология на дървесината. Научната му кариера в Лесотехническия университет започва през 1977 г. във факултет „Горска промишленост“, катедра „Механична технология на дървесината“. Преди това е ръководил конструкторска група в Института на гората – БАН. Докторската му дисертация в Ленинградската лесотехническата академия е на тема „Намаляване на шума на поточните линии в мебелното производство“. 

В продължение на 2 години проф. Брезин ще представлява Фонд „Научни изследвания“ и ще организира и ръководи оперативната му дейност в съответствие с приетите от Изпълнителния съвет решения.

 

 

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“