66 611 ПЪРВОКЛАСНИЦИ ТРЪГВАТ УТРЕ НА УЧИЛИЩЕ

Начало » Последни публикации

14.09.2016

66 611 деца за първи път ще чуят училищния звънец и ще прекрачат училищния праг утре. През миналата година първокласниците са били 67 503.

По прогнозни данни на регионалните управления по образование броят на учениците от 1. до 12. клас през новата 2016-2017 учебна година ще е 719 405. През миналата година в дневна форма на обучение са били включени  718 370 ученици.

Поради демографската криза през новата учебна година се закриват 27 училища. Най-много са основните училища – 12, следвани от  началните  училища и професионалните гимназии.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“