ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ по желание, 28 май 2013 г.

Начало » Последни публикации

29.05.2013

29 май 2013 г.

 • Английски език 
 • Немски език 
 • Руски език 
 • Френски език 
 • Испански език
 

28 май 2013 г.

 • Физика 
 • Химия 
 • География 
 • Италиански език
 

27 май 2013 г.

 • Математика 
 • Предметен цикъл "Философия" 
 • История и цивилизация 
 • Биология и здравно образование
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“