НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ за VII клас

Начало » Последни публикации

29.05.2013

29 май 2013 г.

  • КОО „Природни науки и екология” за VII клас


28 май 2013 г.

  • Английски език 
  • Немски език 
  • Руски език 
  • Френски език 
  • Испански език 
  • Италиански език


27 май 2013 г.

  • KOO "Обществени науки, гражданско образование и религия" за VII клас


23 май 2013 г.

  • Математика за VII клас


21 май 2013 г.

  • Български език и литература за VII клас
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“