НАД 1300 РАБОТОДАТЕЛИ ЩЕ ПРЕДЛАГАТ СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Начало » Последни публикации

28.09.2016

Над 1300 работодателски организации са се регистрирали от началото на септември до сега за участие в информационната система на проект „Студентски практики - Фаза 1”, изпълняван от Министерство на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Над 1100 са обявените позиции за практическо обучение по различни професионални направления и над 6100 са студентите, заявили желание да провеждат практика в реална работна среда, което показва засиления интерес към проекта.

Днес започват своята практика в реална работна среда първите практиканти, които са студенти в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ) - София, и се обучават в професионалните направления „Информатика и компютърни науки“ и „Обществени комуникации и информационни науки“. В рамките на 240 часа студентите ще прилагат на практика наученото в университета и ще усвояват знания и умения под ръководството на свой ментор (наставник) в реална работна среда. За проведената практика студентите ще получат стипендия в размер на 480 лева.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“