ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ по избор, 23 май 2013 г.

Начало » Последни публикации

23.05.2013

23 май 2013 г.

 • Английски език 
 • Немски език 
 • Френски език 
 • Испански език 
 • Италиански език 
 • Руски език 
 • Математика 
 • Предметен цикъл "Философия" 
 • География и икономика 
 • Физика и астрономия 
 • Химия и опазване на околната среда 
 • История и цивилизация 
 • Биология и здравно образование
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“