ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТСКИТЕ ПРАКТИКИ СЪБРА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МОН И ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Начало » Последни публикации

07.10.2016

Първите практики в реална работна среда по проект „Студентски практики – Фаза 1“, изпълняван от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, са факт. 26 студенти вече провеждат своето практическо обучение. Това съобщи ръководителят на проекта Соня Кръстанова на информационната среща с представители на висшите училища. Тя посочи още, че за по-малко от месец над 11 000 студенти са се регистрирали за участие в проекта, над 1700 работодатели са заявили желание да обучават студенти в реална работна среда, като за целта са обявили над 1800 работни позиции за студенти. Статистиката показва още, че над 2600 академични наставници и над 511 експерти от висшите училища са се регистрирали да организират, подпомагат и контролират практическото обучение на студентите.

С кратка презентация г-жа Кръстанова се спря на основните дейности по проекта, представи членовете на екипа за организация и управление и отговори на предварително изпратените от висшите училища въпроси, свързани с изготвянето на необходимата документация по проекта.

На срещата бяха демонстрирани функционалностите на информационната система от екипа, който я е разработил.

В срещата взеха участие Иван Модев, главен директор на ГД „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН и Стефка Пилева-Малиновска, началник отдел „Верификация“ в дирекцията.

Г-н Модев съобщи, че министър Кунева, като ръководител на Управляващия орган на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, е одобрила 20 % авансово плащане по проекта, което ще позволи още през другата седмица по сметките на висшите училища да постъпят средства за осъществяване на дейностите по проекта.

В информационната среща взеха участие над 60 представители на висшите училища, бенефициенти по проекта. В дискусионната част на срещата те поставиха много въпроси, на които членовете на екипа отговориха изчерпателно.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“