МИНИСТЪР КУНЕВА УТВЪРДИ СПИСЪКА С 46 УЧИЛИЩА И 67 УЧИТЕЛИ СТАЖАНТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ИНОВАТИВНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ“

Начало » Последни публикации

13.10.2016

Министърът на образованието и науката Меглена Кунева утвърди списъка с 46 пилотни училища и назначени в тях 67 учители стажанти, които са включени в обучение по иновативна магистърска програма на ПУ „Паисий Хилендарски“ за придобиване на професионална квалификация „учител“. С оглед придобиването на професионална компетентност от учителите стажанти и за тяхното педагогическо и методическо усъвършенстване и утвърждаване в пилотните училища се определят учители наставници и се разработва план за реализирането на тези дейности. Планът предвижда запознаване с институцията, с ръководството й, с педагогически специалисти, правилници за дейността и за вътрешния трудов ред, училищния учебен план или програмната система на детската градина, наблюдение на учебни часове или педагогически ситуации, провеждани от учителя наставник, обсъждане и анализ на подготовката и проведените учебни часове между учителя наставник и стажант учителя, провеждане на консултации с ученици, с родители и др.

Обучението по иновативната магистърска програма е в изпълнение на проект „Нов път за нови таланти в преподаването“, финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм +, и изпълняван в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Пилотните училища са в областите Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Пловдив, София-област, София- град, и Стара Загора.

Всяко от включените в списъка училища ще получи финансова подкрепа за първия учебен срок на 2016/2017 г. Учителят стажант ще получава стипендия по 340 лв. месечно. По 700 лв. ще получава пилотно училище, когато в него работи един учител стажант. Тези пари ще се разпределят между директора, учителя наставник, финансово-административния сътрудник и за административни разходи.

Ако в пилотното училище работят двама учители стажанти, средствата ще се увеличават до 1000 лв., при трима учители стажанти те ще са 1 300 лв. и 1 600 лв. ще са парите за училище, когато в него работят четирима учители стажанти.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“