МИНИСТЪР КУНЕВА ПРЕДСТАВИ НОВАТА СТРУКТУРА НА МОН ПРЕД СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ

Начало » Последни публикации

13.10.2016

Министърът на образованието и науката Меглена Кунева представи пред социалните партньори новата структура на МОН съгласно Устройствения правилник, влизащ в сила от 13.10.2016 г., в началото на заседанието на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, проведено в МОН на 12 октомври 2016 г. Представени бяха и новосформираните дирекции и директорите, които ще ги ръководят.

Заседанието на ОСТС, председателствано от заместник-министър Диян Стаматов, продължи с представяне на проект на бюджета за 2017 г., включително и с предложение за промяна на работната заплата на учителите.

По време на обсъждането от страна на социалните партньори – национално представените работодателски и синдикални организации в системата на средното образование, бяха направени предложения, които да бъдат взети предвид при окончателното изготвяне на проектния документ.

В заседанието на Отрасловия съвет взеха участие главният секретар на МОН Красимир Вълчев и директорите на дирекции, отговарящи за средното образование. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“