СТАМАТОВ: УЧИТЕЛИТЕ ПОВЕЧЕ ЩЕ ПРИЛАГАТ КОМПЮТРИ, ТАБЛЕТИ И СМАРТФОНИ, НЕЗАВИСИМО В КОЙ КЛАС ПРЕПОДАВАТ

Начало » Последни публикации

15.10.2016

В Министерството на образованието и науката имаме за цел през следващата година да повишим дигиталните компетентности и умения на над 20 000 учители . Квалифицирането им е на стойност 20 млн. лв. и ще се осъществи основно чрез дистанционна форма. Целта е да поощри повече учители да започнат да прилагат компютри, таблети, смартфони по време на обучение в клас, независимо в кой клас преподават.

Това съобщи заместник-министър Диян Стаматов на конференция DigitalKidZ, която се проведе в Националния дворец на културата. Той добави, че настоящата реформа не са онези малки промени, за които всеки е чувал. Това е реформа, която променя изцяло светогледа в образованието. Целта е олекотяване на учебния материал,  но да е с повече прагматичност и нови знания. Има и финансов ресурс, който да подкрепя реформата. За следващата календарна година МОН ще разполага за бюджета си с 230 млн. лв. повече, отколкото през настоящата година.

Стаматов съобщи и за голям проект на стойност 140 млн. лв. в сферата на училищното образование „Твоят час“, който е по Оперативна програма „Наука и и образование за интелигентен растеж“ за следващите две календарни години. Амбициозната цел е да накара всички учители да променят своя светоглед така, че на учениците да им е интересно, а и да изпълни своята възпитателна стойност.

Заместник-министърът обясни, че с финансовия ресурс, насочен към образованието, реформата ще се осъществява плавно и постоянно, „за да се променят всички дефицити, които виждаме в образованието и в съпътстващите дейности – материална база, възпитание, социализация на децата, хранене на учениците, средата, в която се обучават, компютърни и други допълнителни техники. Материалната база трябва наистина да бъде съвременна и адекватна.“

Стаматов говори и за важната роля на неправителствения сектор, който освен да е критичен, трябва да бъде и проактивен, тъй като е важно промените да се осъществяват стъпка по стъпка.

Интересни факти за спецификите, за постиженията в образованието в своите страни разказаха Валери Дрейк – аташе по образователно сътрудничество към Френското посолство в София и Рита Ванска – програмен мениджър на Education Export Finland.

За важността на партньорството при дигиталното образование говори Любов Костова, директор на Британски съвет – България. Тя спомена и за успешни проекти, осъществявани съвместно с МОН.

Конференцията, на която присъстваха учители, родители и експерти с различен профил, бе организирана от Фондация „Дигиталните деца“. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“