ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ И НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В СЕДМИ КЛАС

Начало » Последни публикации

21.05.2013

На 21 май 2013 г. се проведе държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по Български език и литература и национално външно оценяване (НВО) за учениците от седми клас.

ДЗИ се проведе в 654 училища в цялата страна.

НВО държаха учениците в 1820 училища на територията на страната.

И двата вида изпити – ДЗИ и НВО - днес се проведоха в 273 училища.

41-ви въпрос от ДЗИ: Прочетете стихотворението „Заточеници“ на Пейо Яворов и в свитъка за свободните отговори напишете аргументативен текст в обем до четири страници на тема „Изгубената родина“. Преди текста отбележете жанра му – интерпретативно съчинение или есе.

За седми клас дидактическа задача: Прочетете текста и го преразкажете подробно от името на артилериста (учениците работиха върху разказа „Акулата“ от Лев Толстой).

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“