УЧЕНИЦИ СПОДЕЛИХА ПРЕД МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МИЛОШЕВ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Начало » Последни публикации

18.05.2013

Днес, 18 май 2013 г., министърът на образованието, младежта и науката чл.-кор. Николай Милошев и заместник-министърът Мариана Банчева се срещнаха с ученици от Националната търговско-банкова гимназия, 18. СОУ и Първа английска езикова гимназия и дискутираха по важни за учениците актуални проблеми на образованието.

Срещата е във връзка с инициативата на заместник министър-председателя и министър на труда и социалната политика Деяна Костадинова „Училище за живота”.

По време на дискусията бяха зададени въпроси от най-разнообразно естество, като акцент се постави върху предстоящото провеждане на държавните зрелостни изпити, съвременните методи на преподаване и начините за тяхното усъвършенстване, професионалното образование.

Учениците изказаха редица предложения относно учебния процес: повече динамика и разнообразяване в учебните часове, зрелостните изпити в професионалните гимназии да бъдат избираеми според специалността на учениците, в училищата да се наблегне на развитието на професионалната ориентация.

Заместник-министър Банчева изтъкна, че програми за професионално ориентиране вече съществуват във всяка една община. Те са изградени да разработват не само компетенцията на учениците за професионална ориентация, но и уменията им за работа в екип и способността им да преминават ефективно от една сфера в друга.

„Всички ние заедно правим образа на училището си, на кръга си, на държавата си. От всеки един от нас зависи как ще изглеждат те.” - обърна се към учениците г-жа Банчева.

Преди приключването на срещата министър Милошев пожела успешно реализиране на всички и сподели тайната на щастието в човешкия живот, според известна китайска мъдрост: „Истинското щастие е сутрин да отиваш на работа с удоволствие, а вечер с удоволствие да се прибираш вкъщи”.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“