МОН ЩЕ ПРЕДЛАГА НА БИЗНЕСА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ СЪДЕЙСТВИЕ ЗА УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

25.10.2016

В министерството на образованието и науката се изготвят методологии, по които бизнесът и професионалните гимназии заедно могат да разработват учебни планове за дуалното образование. Такива вече има разработени за редица професии, предстои да бъдат завършени и други. Това беше поето като ангажимент на срещата на министъра на образованието и науката Меглена Кунева с директорите на професионалните гимназии в Благоевградска област, на която присъстваха и представители на бизнеса и на местната власт. Това е втората среща за развитие на професионалното образование, която министърът провежда в рамките на месеца.

Кунева коментира, че има достатъчно стратегии за развитието на сектора, но е важно да се направи анализ кои неща работят и кои не на местно ниво, за да се вземат най-добрите модели за работа. Тя подчерта, че районите в България са различни и това изисква различни решения. Професионалното образование трябва да възвърне своя престиж, защото докато език може да се научи по всяко време в човешкия живот, тези гимназии дават занаят в ръцете, подчерта Кунева. По думите й обаче учебните планове трябва да бъдат така променени, че не само да дават професия, но и умения за учене на нови знания и умения през целия живот, тъй като технологиите много бързо променят всяка професия.

Сред обсъжданите теми бяха разходните стандарти за различните професии, като директорите на гимназиите посочиха, че част от тях са остарели и имат нужда от актуализиране.  Представителите на бизнеса настояваха за облекчаване на процедурите за наемане на работа и стажове на младежи между 16 и 18 години. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“