НАЙ-МОДЕРНАТА УЧЕБНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА БЕ ОТКРИТА В СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

Начало » Последни публикации

27.10.2016

Министърът на образованието и науката Меглена Кунева откри днес новата учебна лаборатория по „Автомобилна мехатроника“ в Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“. Тя подчерта, че лабораторията е отличен пример за доброто партньорство между бизнеса и училището, като посочи, че подобно сътрудничество ще вдигне на крака професионалното образование в страната.

Модерната учебна лаборатория, рожба на съвместните усилия на Професионална гимназия по транспорт и енергетика, Министерството на образованието и науката, Посолството на Швейцария и „Мото Пфое“, е с оборудване на стойност 160 000 лева.

В нея има действащ двигател “Ford Ecoboost”, от който, с помощта на осцилоскоп, могат да се снемат в реално време параметрите, отчитани от датчиците от системата за управление на двигателя, управляващите импулси, стойностите на напрежението и други електрически параметри. Работата с осцилоскопа развива уменията на учениците за използване на диагностична съвременна апаратура. Лабораторията разполага и с още 4 симулационни табла за мехатронните системи в автомобила – за обезвреждане на отработените газове, за управление на горивни уредби и за антблокиращата спирачна система.

Лабораторията е обзаведена с работни маси, на които е възможно да се демонтират и монтират елементи от мехатронните системи на автомобила. Това е най-модерната учебна лаборатория в страната.

Министър Кунева приветства работата на гимназията за осъществяването на успешно дуално обучение и припомни, че предстои разкриване на 100 нови паралелки с финансиране от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“