В МОМН СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВА СБИРКА НА НОВОУЧРЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Начало » Последни публикации

18.05.2013

На 17 май 2013 г., в Министерството на образованието, младежта и науката се проведе първа среща на новоучредения Обществен съвет. В уводните си думи заместник-министърът на образованието, младежта и науката Мариана Банчева посочи две основни теми, по които най-напред може да се съсредоточат бъдещите разисквания и които са били обект на оживени публични обсъждания: проектът на Закон за предучилищното и училищното образование и концепцията на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, като е желателно да се постига консенсус преди да започнат дебатите в Народното събрание.

Заместник-министър Банчева обяви, че структурата на Обществения съвет се състои от 10 неправителствени организации, от 9 представители на МОМН, представящи съответни специализирани дирекции, които разработват политиките в МОМН и всички организации, които са представени в Отрасловия съвет.

„Съгласно правилата за устройството и дейността на Обществения съвет ние сме отворени за това в дискусиите, които ще проведем, да привличаме външни организации и експерти, които да допринесат за работа му“, подчерта заместник-министър Банчева.

Представители на синдикатите и на неправителствени организации изказаха становища относно принципите, по които трябва да се ръководи в работата си новосъздадения обществен орган към Министерството на образованието, младежта и науката.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“