СТАМАТОВ СЛЕД СРЕЩА С УЧЕНИЦИ ОТ СМГ И 164. ИСПАНСКА ГИМНАЗИЯ В СОФИЯ: МОН ОБМИСЛЯ ПОВЕЧЕ МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДАРОВИТИ ДЕЦА

Начало » Последни публикации

28.10.2016

Министерство на образованието и науката обмисля повече мерки за подкрепа на даровити деца – за тяхното обучение, подготовка, транспорт и настаняване по време на международни олимпиади и състезания. Това каза зам.-министърът Диян Стаматов на среща с ученици от Софийска математическа гимназия и 164. Испанска гимназия „Мигел де Сервантес“, посветена на ученическите стипендии.

Стаматов обясни, че за тази учебна година държавата е предвидила 1,7 млн лв. за участието на ученици в олимпиади и състезания, както и че лауреатите получават месечна стипендия от 135 лв или 1620 лева годишно.  „Освен за даровитите, даваме още няколко вида стипендии. Едните са за успех, като всяко училище само определя критериите за получаване на парите на база постиженията на възпитаниците си. Дават се още социални стипендии на нуждаещи се деца, такива с един или без родители, както и еднократни помощи за учениците със сериозни социални проблеми, посочи Стаматов. Той добави, че държавата има ангажимент както към децата с изявени таланти, так и към тези със затруднения в обучението.

Според зам.-министърът философията на новия Закон за предучилищното и училищното образование е да подкрепя всички ученици, като сред заложените мерки е осигуряването на безплатен транспорт на децата от средищните училища, както и подпомагане на децата със специални образователни потребности и тези в риск. Законът регламентира и влизането в училищата на социални работници, които също ще помагат на децата с проблеми, обясни той и добави, че МОН взима най-сериозни мерки срещу отпадането на учениците от образователната система.

За миналата година до XII клас образованието си са прекъснали близо 4000 деца, като 2300 от тях поради бедност или социални причини като ранните бракове. „Децата, чиито родители са неграмотни и не говорят български език имат много повече затруднения в обучението си. Опитваме се да осигурим равен старт на всички“, категоричен беше зам.-министърът.

Стаматов припомни, че МОН няма да плаща стипендии на ученици от ромски произход, това ще се поеме от Ромския образователен фонд. Министерството от своя страна ще подпомогне дейността на менторите по проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“. Инвестицията в учителите ще има мултиплициращ ефект и извън обхвата на проекта, тъй като тези преподаватели през квалификацията си ще могат да обхванат и други нуждаещи се деца. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“