МОН И НАП ЩЕ СИ ПАРТНИРАТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА КУЛТУРА НА УЧЕНИЦИТЕ

Начало » Последни публикации

03.11.2016

Министерството на образованието и науката и Националната агенция по приходите ще си сътрудничат за осъществяване на образователния проект на НАП „Влез в час с данъците“.

Днес зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов и изпълнителният директор на НАП Бойко Атанасов подписаха Споразумение за партньорство. Договорено бе да се подкрепят инициативи за обучение и добри практики в училищата, които да са в полза на повишаването на данъчната грамотност на учениците. Сътрудничеството предвижда провеждане на учебни часове, в които 100 обучители от НАП ще обясняват какво са данъците, данъчната декларация, как се попълва, както и за какво отиват средствата от данъците. Новият Закон за предучилищното и училищното образование позволява тези знания да се дават не само в часовете по „Предприемачество“, но и в часа на класния ръководител в рамките на Държавния образователен стандарт за гражданско образование. Зам.-министър Стаматов посочи, че изграждането на финансова култура е дълъг процес и е добре да започва отрано. Той отбеляза, че през следващата година ще има и нов учебник по „Предприемачество“.

Експертите на НАП за няколко години вече са обучили около 50 000 ученици. Инициативата „Влез в час с данъците“ е провокирана от обществения интерес за повишаване на финансовата култура на учениците, посочи  г-н Бойко Атанасов.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“