ЗАМ.-МИНИСТЪР КИРЯКОВ УЧАСТВА В ГОДИШНИЯ ФОРУМ ЗА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

Начало » Последни публикации

03.11.2016

Зам.-министърът на образованието и науката Красимир Киряков взе участие в Петия годишен форум за Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион. В началото на форума се проведе среща на министрите, отговорни за науката, технологиите и иновациите на 14-те държави, участващи в Дунавската стратегия. Срещата беше открита от министъра на образованието, науката, изследванията и спорта на Република Словакия - Петер Плавчан. В нея взеха участие вицепрезидентът на Енергийния съюз към Европейската комисия г-н Марош Шефчович, министри, зам.- министри, държавни секретари, посланици, президенти на академии на науките и висши държавни служители от дунавските държави членки на Стратегията.

По време на срещата на високо ниво бе прието Съвместно изявление на министрите, с което държавите членки поемат съвместен ангажимент да продължат да насърчават развитието на изследванията и иновациите с цел развиване на "общества на  знанието" и подобряване на икономическото благосъстояние на Дунавския регион като цяло посредством пълноценно усвояване на наличните ресурси, ефективно изпълнение на иновационните стратегии за интелигентна специализация и целенасочено инвестиране в човешки капитал  с акцент върху потенциала на младите учени.

След срещата на министрите официално Петият форум за Дунавската стратегия беше открит от министър-председателя на Словакия. Зам.- министър Киряков участва в Пленарна сесия, заедно с Маркку Марккула - президент на Европейския комитет на регионите, генералния директор на Съвместния изследователски център към ЕК - Владимир Шуха, зам. ген. директор за регионална и градска политика - Н. Попенс, министъра на околната среда на Словакия - Л. Солимос и президента на международната комисия за опазване на р. Дунав- П. Калас.

В изказването си Киряков изтъкна, че образованието стои в основата на иновациите и изследванията, както и че голямо предизвикателство е да се осъществи връзката между научните постижения и изискванията на бизнеса в съвременното общество. Той говори за важността на динамиката в иновациите и изследванията и за трансфера на знания и опит на национално, регионално и междурегионално ниво. Зам.-министърът обърна внимание още на процеса на изграждане на центрове  за върхови постижения и центрове за компетентност.


Във форума в Братислава участваха повече от 800 души. До края му предстои провеждането на 6 тематични работни групи. Форумът ще завърши утре - 4 ноември, с предаване на председателството на Дунавската стратегия от Словакия на Унгария.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“