БЪЛГАРСКИ И ИНДИЙСКИ УЧЕНИ ЩЕ СИ ПАРТНИРАТ ПО ПРОЕКТИ ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Начало » Последни публикации

07.11.2016

Български и индийски учени обсъдиха бъдещи съвместни проекти в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), оценката на ресурсите и сценарии за използването на слънчевата енергия по време на двудневния семинар „Слънчева енергия: стратегии, изследвания и приложения“.

Срещата е с подкрепата на Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката и технологиите на Република Индия. На нея учените обмениха идеи за политиките за насърчаване на производството и потреблението на електроенергия от ВЕИ в двете държави. Сред акцентите в програмата бяха още енергийно-ефективните сгради и слънчево-термичните съоръжения, както и иновативна фасадна технология.

Лектори от българската страна бяха професори от Техническия университет, директорът на Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници към Българската академия на науките (ЦЛСЕНЕИ- БАН) доц. Меглена Николаева-Димитрова, експерти от Министерството на енергетиката, а от индийска страна - професори от няколко индийски института и университета. Участие взе и бившият председател на БАН акад. Никола Съботинов.
Семинарът се провежда и утре в изпълнение на Програмата за сътрудничество в областта на науката и технологиите между България и Индия за периода 2015-2017 г.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“