НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 4. КЛАС

Начало » Последни публикации

15.05.2013

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА, 15 май 2013 г.

ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА ІV КЛАС, 14 май 2013 год.

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА, 10 май 2013 г.

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 9 май 2013 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“