ЗАМ.-МИНИСТЪР СТАМАТОВ: БИЗНЕСЪТ ТРЯБВА ДА Е АКТИВЕН УЧАСТНИК В ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ

Начало » Последни публикации

22.11.2016

Представителите на бизнеса трябва да се включат активно в Обществените съвети на професионалните гимназии, за да се подобри диалогът между работодателите и училищата. Това заяви зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов на форума "Ключови възможности във взаимоотношенията образование-бизнес", който се проведе днес в Кърджали.

Стаматов обясни, че професионалните гимназии трябва да подобрят учебните си програми и кадрите им да покриват изискванията на бизнеса. Според него най-добрите места да се направи връзката между образование и бизнес са Обществените съвети.

Зам.-министърът припомни, че през следващата календарна година ще стартира проект за дуално образование по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". По него професионалните гимназии ще могат да кандидатстват за финансиране между 100 000 и 200 000 лв. за адаптиране на учебните планове и програми спрямо пазара на труда. Проектът предвижда учениците от XI и XII клас да се подготвят в реална работна среда и да се реализират по-успешно. "Те ще работят 2-3 дни в седмицата в местни фирми и ще получават възнаграждение на стойност 90% от  минималната работна заплата за страната", обясни Стаматов.

По време на срещата директорите на професионалните гимназии заявиха, че основните и средните училища трябва да показват на учениците си и родителите им възможностите за професионално образование в населеното място и региона. Те бяха категорични, че професионалните гимназии имат много възможности по проекти и национални програми, но се нуждаят от убеждаване на обществото в техните преимущества.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“